Page 9 - Muhittin Böcek - Projeler
P. 9

İŞKUR ve istihdam ofislerinin yardımı  Kıyı şeridindeki her ilçemizde:

 ve desteğiyle: Su Ürünleri Halleri,

 Öğrencilerimiz Hem Okuyacak Balık Pazarları ve


 Hem de Çalışacak Çekek Yerleri

       Oluşturacağız Neden Yapıyoruz? Nasıl Yapacağız? Size Ne Fayda Sağlayacak? Neden Yapıyoruz? Nasıl Yapacağız? Size Ne Fayda Sağlayacak?
 Öğrencilerimizin çalışma hayatına  Hem okuyup hem çalışmak isteyen  Bu projemizle kentimizde öğrenim  Antalya gerek iç su gerekse deniz  Balıkçı esnafımızın görüşlerini alarak  Vatandaşlarımız en taze ürünü
 erken uyum sağlamalarına yardımcı  öğrencilerimiz için özellikle sanayi,  gören kardeşlerimizin maddi olarak  açısından balıkçılık sektöründe  günümüz şartlarına uygun yeni ve  en uygun fiyata satın alacak,
 olmak, aldıkları eğitimi iş gücüne  turizm ve tarım alanlarında yarı zamanlı  rahatlamaları eğitimlerine de olumlu  önemli bir potansiyele sahip  modern su ürünleri halleri, balık pazarları  esnafımız konforlu biçimde işini
 dönüştürmelerini kolaylaştırmak  çalışma ağı oluşturarak istihdam  olarak yansıyacak. Aldıkları eğitimi iş  ancak bu potansiyeli yeterince  ve çekek yerleri yapacağız. Aynı zamanda  yapacak. Yerelden kalkınma ve hane
 istiyoruz. sağlayacağız. gücüne dönüştürme fırsatları olacak.  değerlendirilemiyor. halde pişirme dükkânları da açacağız.  ekonomisine destek olunacak. Amatör
 Hane ekonomilerine de destek olmaları     Antalyalı isterse burada, isterse evinde  balıkçılarımız teknelerini rahatça suya
 sağlanacak.                  balığa doyacak.          indirebilecek.


 Her Ev Bir Atölye’ye  Anne-babalar işe, minikler kreşe: Dönüşecek  Ekonomik Kreşi


 Kadınlarımız  Olmayan İlçemiz Üretecek,  Kalmayacak Gelir Elde Edecek


 Neden Yapıyoruz? Nasıl Yapacağız? Size Ne Fayda Sağlayacak? Neden Yapıyoruz? Nasıl Yapacağız? Size Ne Fayda Sağlayacak?
 Kadınlarımızın sosyal hayata ve iş  Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı  Eve hapsolan kadınlarımız, alınteri ile  Çalışan çocuklu ailelerin en büyük  Gazipaşa’dan Kaş’a kadar tüm  Çocuklarınızı gönül rahatlığıyla
 dünyasına katılmaları desteklenmeli,  bünyesinde kadın destek merkezleri  ürettikleri ürünlerle aile bütçesine katkı  sorunlarından biri göz bebeğimiz  ilçelerimizde ekonomik kreşler açacağız. kreşlerimize bırakabileceksiniz. Dar
 kendi ayakları üzerinde durmaları  kurarak eğitici kurslar düzenleyeceğiz.  sunacak ve kendi işlerinin patronu  çocuklarımızı güvenli, huzurlu bir ortama  gelirliler de bu hizmetten faydalanacağı
 sağlanmalı. Üretilenleri belediyemizin imkan ve  olacak. emanet etmek istemeleri. için Antalya sosyal adalet konusunda da
 desteğiyle halkla buluşturacağız.                        örnek olacak.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14