Page 8 - Muhittin Böcek - Projeler
P. 8

İŞKUR ve istihdam ofislerinin yardımı                                         Kıyı şeridindeki her ilçemizde:

       ve desteğiyle:                                                     Su Ürünleri Halleri,

       Öğrencilerimiz       Hem Okuyacak                                                      Balık Pazarları ve


       Hem de Çalışacak                                                    Çekek Yerleri

                                                                  Oluşturacağız       Neden Yapıyoruz?         Nasıl Yapacağız?         Size Ne Fayda Sağlayacak?             Neden Yapıyoruz?         Nasıl Yapacağız?         Size Ne Fayda Sağlayacak?
       Öğrencilerimizin çalışma hayatına  Hem okuyup hem çalışmak isteyen  Bu projemizle kentimizde öğrenim         Antalya gerek iç su gerekse deniz  Balıkçı esnafımızın görüşlerini alarak  Vatandaşlarımız en taze ürünü
       erken uyum sağlamalarına yardımcı  öğrencilerimiz için özellikle sanayi,  gören kardeşlerimizin maddi olarak     açısından balıkçılık sektöründe  günümüz şartlarına uygun yeni ve  en uygun fiyata satın alacak,
       olmak, aldıkları eğitimi iş gücüne  turizm ve tarım alanlarında yarı zamanlı  rahatlamaları eğitimlerine de olumlu  önemli bir potansiyele sahip   modern su ürünleri halleri, balık pazarları  esnafımız konforlu biçimde işini
       dönüştürmelerini kolaylaştırmak  çalışma ağı oluşturarak istihdam  olarak yansıyacak. Aldıkları eğitimi iş      ancak bu potansiyeli yeterince  ve çekek yerleri yapacağız. Aynı zamanda  yapacak. Yerelden kalkınma ve hane
       istiyoruz.            sağlayacağız.           gücüne dönüştürme fırsatları olacak.        değerlendirilemiyor.       halde pişirme dükkânları da açacağız.  ekonomisine destek olunacak. Amatör
                                         Hane ekonomilerine de destek olmaları                        Antalyalı isterse burada, isterse evinde  balıkçılarımız teknelerini rahatça suya
                                         sağlanacak.                                     balığa doyacak.          indirebilecek.


       Her Ev Bir Atölye’ye                                                  Anne-babalar işe, minikler kreşe:       Dönüşecek                                                       Ekonomik Kreşi


       Kadınlarımız                                                      Olmayan İlçemiz       Üretecek,                                                       Kalmayacak       Gelir Elde Edecek


       Neden Yapıyoruz?         Nasıl Yapacağız?         Size Ne Fayda Sağlayacak?             Neden Yapıyoruz?         Nasıl Yapacağız?         Size Ne Fayda Sağlayacak?
       Kadınlarımızın sosyal hayata ve iş  Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı  Eve hapsolan kadınlarımız, alınteri ile  Çalışan çocuklu ailelerin en büyük  Gazipaşa’dan Kaş’a kadar tüm  Çocuklarınızı gönül rahatlığıyla
       dünyasına katılmaları desteklenmeli,  bünyesinde kadın destek merkezleri  ürettikleri ürünlerle aile bütçesine katkı  sorunlarından biri göz bebeğimiz  ilçelerimizde ekonomik kreşler açacağız. kreşlerimize bırakabileceksiniz. Dar
       kendi ayakları üzerinde durmaları  kurarak eğitici kurslar düzenleyeceğiz.  sunacak ve kendi işlerinin patronu    çocuklarımızı güvenli, huzurlu bir ortama              gelirliler de bu hizmetten faydalanacağı
       sağlanmalı.            Üretilenleri belediyemizin imkan ve  olacak.                    emanet etmek istemeleri.                      için Antalya sosyal adalet konusunda da
                        desteğiyle halkla buluşturacağız.                                                            örnek olacak.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13