Page 13 - Muhittin Böcek - Projeler
P. 13

Raylı Sistemle Lara Kent Parkı ve Sahili Toplu Ulaşımı Halkımızındır Doğru Çözeceğiz Neden Yapıyoruz? Nasıl Yapacağız? Size Ne Fayda Sağlayacak? Neden Yapıyoruz? Nasıl Yapacağız? Size Ne Fayda Sağlayacak?
 Kent içi ulaşımda büyük bir rahatlama  Antalya’da Ulaşım Ana Planı’na göre  Özel araç talebini azaltacak toplu taşıma  3500 dönüm yüzölçümlü Lara Kent Parkı  Lara Kent Parkı’nı; Kumulpark, Doğapark, Dünyada eşi benzeri bulunmayan bu
 sağlaması beklenen Antalya 1. ve 2. Etap  belirlenen güzergahlarda (Konyaaltı-Kundu,  sistemlerine öncelik verilerek konforlu,  olarak planlanan ancak kendi haline  Kültürpark, Sağlıkpark, Gençlik özel alan korunacak. Sahille bütünleşik
 raylı sistemi; güzergâh seçimleri, zaman  EXPO-Kundu, Kundu-Belek hattı) doğru  hızlı, güvenli bir ulaşım ağı oluşturulacak.
 planlaması, standart gözetmeyen yanlış  planlanmış raylı sistem (hafif raylı sistem /  bırakılan alan; kumul ekosistemi, florası,  Merkezi, Lara Sahili plan ve projeleri ile olacak, halkın kullanımına açık olan proje
 sistem ve araç kararları nedeniyle kent  metro / monoray) yatırımı yapacağız. faunası, endemik türleri, bozuk formlu  Antalyalıların ve kent dinamiklerinin ekoturizme de katkı sağlayacak.
 yaşamına gereken katkıyı sağlayamadı ve  kızılçamları ve çeşitli kuş türlerini de  öngördüğü şekilde tüm halkın ve
 önemli kaynak kaybına sebep oldu. barındırıyor. Bu doğa harikasını halk aktif  turistlerin yararlanacağı eşsiz bir alan
       bir şekilde kullanabilmeli.    haline getireceğiz.


 Kruvaziyer Liman  100. Yıl Bulvarı, Antalyaspor

       Kavşağı ile Falez Kavşağı arasındaki
 ve Marina Projesi taşıt yolunu yerin altına alarak; Antalya Limanı’nda Kültür, Sanat ve

       Sporla Bütünleşen


       Yeni Yaşam Alanı


 Neden Yapıyoruz? Nasıl Yapacağız? Size Ne Fayda Sağlayacak?
 Mevcut Antalya Limanı üç işlevi olan (yük /  Lara’ya kruvaziyer, Boğaçay’ına marina  Lara ve Konyaaltı sahilinde halkın denize  Neden Yapıyoruz? Nasıl Yapacağız? Size Ne Fayda Sağlayacak?
 kruvaziyer / yat), konumu itibariyle oldukça  yapmak yerine mevcut liman büyütecek;  gireceği kıyı ve plajlarımız korunacak,  Doğru planlanmamış yol çalışmaları  100. Yıl Bulvarı’nın Antalyaspor kavşağı ile Alt geçitlerle kenti ikiye bölen önemli
 avantajlı bir limandır. Yeni kıyı yapılarının  gerekli jeolojik, hidrolojik, oşinografik  ekonomik bir şekilde mevcut Antalya  Antalya’nın yaşanılabilir alanlarını gasp  Falez kavşağı arasındaki alanda kültür ve sanat bulvarlar yer altına alınacak. Bölge, araç
 yapılması için farklı alanlar aramak yerine  araştırmalar yapılarak mendireği  Limanı işlevsel hale getirilip turizm ağırlıklı  etmekte, Antalya’dan faydalanabileceğimiz  etkinliklerinin yapılacağı mekanlar tasarlayacağız.  trafiğinden arındırılıp kıyı ve kentin
 mevcut limanın kapasitesi artırılmalı, içinde  uzatacak, yeni alanları düzenleyecek  hizmet veren bir yapıya dönüşecek. T.C.  alanı küçültmekte ve büyük bir trafik  Spor tesisleri, müzeler, tiyatro, kütüphane, meydan  bütünleşmesi sağlanacak. Kültür, sanat
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Antalya
 ve fonksiyonlarına göre planlamanın
 pek çok fonksiyonu (yük limanı, yat limanı,  yapılmasını sağlayacağız. Düzenlemelerin  Bütünleşik Kıyı Alanları Planı - 2012” ve T.C.  sorununa neden olmaktadır. ve parklarla Konyaaltı sahilini kentin kuzeyi ile  ve spor etkinliklerinin yapılacağı bir
                        bütünleştirerek yeni bir cazibe merkezi ve yaşam
 kruvaziyer limanı, çekek yeri ve balıkçı  yapılabilmesi için ilgili Bakanlıklar ve  Ulaştırma Bakanlığı “Turizm Kıyı Yapıları  alanları oluşturacağız. 100. Yıl Bulvarı’nın kalan  yaşam alanına dönüşecek.
 barınağı) olan bir yapıya dönüştürülmeli.  Büyükşehir Belediyesi olarak ortaklaşa  Master Planı - 2010”na göre proje hayata  kısımları ise bölge esnafı ve vatandaşlarla birlikte
 çalışacağız. geçirilecek.          karar verilerek tamamlanacak. Antalya’nın önemli
                        ticaret aksı yeniden canlanacak.
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18