Page 11 - Muhittin Böcek - Projeler
P. 11

ŞEHİRCİLİK,

 İMAR ve ULAŞIM


 PROJELERİ


       19 İlçeyi Kapsayan
       Ulaşım Ana Planı’nı ve

       İmar Planları’nı Yapıyoruz

       Neden Yapıyoruz?         Nasıl Yapacağız?         Size Ne Fayda Sağlayacak?
       Antalya’nın hem bugün hem de gelecekteki  Antalya’da bugüne kadar bütüncül Antalya ulaşımında ve imar planlarında
       trafik, ulaşım ve imar sorunları çözülmeli.  yapılamayan Ulaşım Ana Planı’nı bugüne kadar yapılan günü kurtaran
       Çevreye duyarlı ulaşım sistemini sağlamak  19 ilçeyi kapsayacak şekilde  geçici çözümler aramak yerine,
       için uzun-kısa vadeli hedefleri ve stratejileri  hazırlayacağız. İmar Planları kentsel  mühendislik ve planlama çerçevesinde
       belirleyen Ulaşım Ana Planı yapılarak  ve kırsal alanların reel verilerle tespiti  ulaşım ve imar sorunlarına çözüm
       uygulamaya geçirilecek. Ayrıca tüm mevcut  yapılarak tüm ilçe belediyeleri ile  bulunacaktır.
       planlı alanlar ile kentsel dönüşüme konu  koordineli olarak yenilenecektir.
       alanların planları sürekli, değişmeyen ve
       kurallı bir yapı ile oluşturularak Antalya’nın
       “kimlikli” kent olması sağlanacak.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16