Page 10 - Muhittin Böcek - Projeler
P. 10

ŞEHİRCİLİK,

      İMAR ve ULAŞIM


                        PROJELERİ


                                                                  19 İlçeyi Kapsayan
                                                                  Ulaşım Ana Planı’nı ve

                                                                  İmar Planları’nı Yapıyoruz

                                                                  Neden Yapıyoruz?         Nasıl Yapacağız?         Size Ne Fayda Sağlayacak?
                                                                  Antalya’nın hem bugün hem de gelecekteki  Antalya’da bugüne kadar bütüncül Antalya ulaşımında ve imar planlarında
                                                                  trafik, ulaşım ve imar sorunları çözülmeli.  yapılamayan Ulaşım Ana Planı’nı bugüne kadar yapılan günü kurtaran
                                                                  Çevreye duyarlı ulaşım sistemini sağlamak  19 ilçeyi kapsayacak şekilde  geçici çözümler aramak yerine,
                                                                  için uzun-kısa vadeli hedefleri ve stratejileri  hazırlayacağız. İmar Planları kentsel  mühendislik ve planlama çerçevesinde
                                                                  belirleyen Ulaşım Ana Planı yapılarak  ve kırsal alanların reel verilerle tespiti  ulaşım ve imar sorunlarına çözüm
                                                                  uygulamaya geçirilecek. Ayrıca tüm mevcut  yapılarak tüm ilçe belediyeleri ile  bulunacaktır.
                                                                  planlı alanlar ile kentsel dönüşüme konu  koordineli olarak yenilenecektir.
                                                                  alanların planları sürekli, değişmeyen ve
                                                                  kurallı bir yapı ile oluşturularak Antalya’nın
                                                                  “kimlikli” kent olması sağlanacak.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15